Het leven van een schepen – Dieter Van Besien blogt

Van 12 juni tot 31 juli

Het is weer een tijdje geleden. Ondertussen is het ook volop vakantietijd. Toch even een update van de meest interessante besprekingen van de voorbije weken.

Donderdag 15 juni

Overlegcomité Brussels Airport

Ik ben aanwezig op de vergadering van het overlecomité Brussels Airport Company. De oprichting van het forum waar burgers, bedrijven, overheden zullen vertegenwoordigd worden om mee te discussiëren over de uitbreidingsplannen heeft vertraging opgelopen (Forum2040). Het was de bedoeling om hiermee te starten in januari. Het zal uiteindelijk eind juni zijn wanneer de eerste vergadering plaatsvindt. De gemeente Haacht zal de evolutie van de uitbreidingsplannen van nabij opvolgen.

Huldiging gemachtigd opzichters

Door mijn aanwezigheid op de vergadering over de luchthaven moet ik de huldiging van de nieuwe gemachtigde opzichters missen. Jammer. Deze mensen hebben een opleiding gevolgd, en mogen nu dus het verkeer stilleggen om voetgangers en fietsers te helpen oversteken. Deze vrijwilligers vervullen een heel belangrijke rol voor de verkeersveiligheid in de omgeving van onze scholen!

Vrijdag 16 juni

Algemene Vergadering Iverlek

15 mei tot 11 juni

Beste vrienden, ik heb gemerkt dat elke week verslag uitbrengen van alle vergaderingen enerzijds teveel tijd opslorpt, en dat het anderzijds onvoldoende toegevoegde waarde geeft. Veel van die vergaderingen zijn wel boeiend, maar het heeft weinig zin om elke keer verslag uit te brengen. Daarom ga ik proberen ongeveer 1 keer per maand een update te geven van de meest in het oog springende of meest boeiende besprekingen.

Dinsdag 16 mei

Politiereglement

Vandaag hebben we onze tweede vergadering voor de hervorming van het politiereglement met de gemeenten uit onze politiezone (Haacht – Keerbergen – Boortmeerbeek). De eerste hoofdstukken worden besproken en goedgekeurd, en het ziet er goed uit. Het is een fijne vergadering: iedereen is goed voorbereid, en de discussies zijn zinvol. Ik wil jullie al 1 bepaling van het nieuwe reglement meegeven, omdat ik het persoonlijk heel fijn en terecht vindt. Het staat in het hoofdstuk over geluidsoverlast: “Het geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht, wanneer het geluid afkomstig is van spelende kinderen en/of jongeren.”  Daar zijn we het allemaal mee eens, toch? Dit zal ik zeker ten allen tijde verdedigen!

Vrijdag 19 mei

Dierenopvangcentrum

Week van 8 mei

Dinsdag 9 mei

Milieu Adviesraad

Vanavond is het Milieu Adviesraad. Het is geleden van maart, omdat er in april een open vergadering is geweest waar alle inwoners uitgenodigd werden. De MAR organiseerde toen samen met de Klimaatraad de succesvolle voorstelling “Stop met klagen” van de Low Impact Man. Vandaag wordt er verder gewerkt (en hopelijk tot een conclusie gekomen) aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Verder neemt de MAR het initiatief om een advies voor te bereiden voor het college van burgemeester en schepenen om hen te vragen bij minister Schauvliege aan te dringen voor het invoeren van statiegeld op petflessen en drankblikjes. Ik vind dat een goed initiatief. Ze gaan eerst nog wat meer informatie verzamelen om dan met een degelijk document naar voor te kunnen komen. Goed zo!

Woensdag 10 mei

Infodag laadpalen electrische wagens

Week van 1 mei

Maandag 1 mei

Vandaag genieten we nog van het lange weekend. Op jaarlijks weekend met mijn broers en hun vrouwen en kinderen. Genieten!

Dinsdag 2 mei

Sportraad

Vandaag komen we samen met de vertegengwoordigers van de verschillende sportverenigingen. Ik overloop even de stand van zaken in het bouwdossier van de voetbalvelden achter Den Dijk en van de multifunctionele box. Daarna verkiezen we ook de laureaten van de sportprijs en van de prijs voor sportverdienste. Beide prijzen zullen uitgereikt worden tijdens het Sport- en Cultuurgala op vrijdagavond 19 mei. Eigenlijk moet ik zeggen: het Jeugd- Sport- en Cultuurgala, want vanaf dit jaar wordt ook een verdienstelijke vrijwilliger bij de jeugdverenigingen in de bloemetjes gezet. Ik ben blij dat we deze vieringen samen doen, en dat niet iedereen apart zijn huldigingen organiseert. Tenslotte kunnen we allemaal van elkaar bijleren, en is het fijn om anderen te ontmoeten en te leren kennen. Iedereen is trouwens welkom op 19 mei om 19u30 in de sporthal voor dit gala!

Donderdag 4 mei

Hondenlosloopweide

Week van 24 april

Maandag 24 april

Overleg KVC

Omwille van de vertragingen bij de werken aan de voetbalvelden aan Den Dijk hebben we een gebrek aan capaciteit voor het seizoen 2017-2018. Eén van de oplossingen die we daarvoor konden bedenken was het vrijmaken van een stukje grond achter het huidige B-veld van KVC op Hoogveld zodat daar een oefenterreintje kan aangelegd worden door de club. Gelukkig wil de huidige pachter van dit stukje grond van het OCMW hieraan meewerken. Deze namiddag bespreken we de modaliteiten, en wat er kan of niet kan op dat terreintje. KVC kan nu zo snel mogelijk beginnen om hieraan te werken, zodat het bespeelbaar is vanaf volgend voetbalseizoen.

Gemeenteraad

Week van 17 april

Maandag 17 april

Partijbestuur Groen Vlaams-Brabant

Vandaag is het paasmaandag. Toch is de vakantie voorbij. Ik ben voorzitter van Groen Vlaams-Brabant en heb af en toe een bestuursvergadering met het provinciaal bestuur. Vandaag bevestigen we de erkenning van een nieuwe groen-afdeling in onze provincie: proficiat Groen Zoutleeuw, en welkom in de familie!

Dinsdag 18 april

Ronde van Haacht voor het personeel

Week van 27 maart

Maandag 27 maart

Gemeenteraad

Eerst gaan bloed geven bij het Rode Kruis (die 4 keer per jaar bloed inzamelen in het gemeentehuis – iedereen altijd welkom), en daarna naar de gemeenteraad. Deze keer staan er niet zoveel onderwerpen op die veel discussie uitlokken. De lastenboeken voor de aanleg en heraanleg van een aantal fietspaden worden goedgekeurd. We willen dit jaar en volgend jaar nog heel wat realiseren rond fietspaden en (waar het moeilijk anders kan) fietssuggestiestroken. Er wordt ook vooruitgang geboekt in het dossier van een nieuw fietspad als omleiding rond het bedrijf van Kani in Tildonk. Dat bedrijf gaat boten moeten lossen over het jaagpad, waardoor de fietsers niet langer doorkunnen. Een nieuw fietspad rond de site moet een oplossing brengen. Tenslotte vieren we ook het feit dat Mon Fillet door minister Homans erkend wordt als ereburgemeester. Na afloop van de gemeenteraad drinken we met z’n allen een glas op Mon. Proficiat!

Dinsdag 28 maart

Overleg Eandis

Week van 20 maart

Maandag 20 maart

eBesluitvorming

Als schepen van informatica en informaticus van opleiding doet het pijn aan de ogen om te zien hoeveel manuele processen er nog verlopen in de gemeente, en hoeveel papier daarbij gebruikt wordt. Ik ben vastbesloten om hierin verandering te brengen. Sinds februari is het nu mogelijk om in Haacht een electronische bouwaanvraag in te dienen. Gedaan met het afdrukken van alle plannen en bijbehorende documenten in verschillende exemplaren. Het is natuurlijk even wennen voor onze medewerkers, omdat een plan evalueren op een computerscherm niet hetzelfde is als op papier. Maar ik ben er zeker van dat dat na verloop van tijd geen probleem meer zal zijn. De volgende op de agenda is het schepencollege en de gemeenteraad. Ook dat moet helemaal gedigitaliseerd worden. We gaan dat doen via de software eBesluitvorming. Vandaag was er een werksessie met secretaris van gemeente en OCMW en met de medewerkers die ontwerpbesluiten en vergaderagenda’s moeten opmaken. Ook dit zal wennen worden, maar het ziet er goed uit. We zullen veel minder papier verbruiken, en alle documentatie zal beter bij elkaar zitten. We hopen in de loop van de maand mei effectief te beginnen met het schepencollege, en in september met de gemeenteraad. Ook OCMW raad en Vast Bureau doen mee. Benieuwd hoe het zal lopen! Voor deze oplossing gebruiken we de eBesluitvormingsoftware van Green Valley: http://greenvalleybelgium.be/Over_onze_oplossingen

Ronde van Haacht – deel 3 - Wespelaar

Week van 13 maart

Maandag 13 maart

Atletiekclub Hera – Haacht

Vanavond ondertekent atletiekclub Hera uit Haacht, die onderdeel zijn van ROBA (Regio Oost Brabant Atletiek) de Panathlonverklaring. Dit is een engagement om aandacht te hebben voor het welzijn van de kinderen en jongeren die lid zijn van de club (http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/). Als schepen van sport ben ik uitgenodigd om dit plechtig moment mee te maken. Ik vind dit een schitterend initiatief. Ik heb altijd al gevonden dat jeugdverenigingen, sportverenigingen en andere clubs die met kinderen en jongeren werken veel meer betekenen dan, in het geval van Hera, bezig zijn met atletiek. Als vereniging en als coach neem je een belangrijke plaats in het leven van zo’n kind in. Je hebt een voorbeeldfunctie en je geeft waarden door. Toen ik in de chiro zat was dat voor mij al duidelijk: de beste leiders zijn diegenen die de kinderen in hun groep echt graag zien. Daar gaat het om. Ik ga bekijken of we het initiatief van Hera niet kunnen overnemen met de gemeente, en deze verklaring ook als gemeente ondertekenen. We kunnen dan ook zoveel mogelijk clubs proberen te overtuigen om mee te doen. Dankjewel, Hera, om ons hierop attent te maken!

Dinsdag 14 maart

Elke Stap Telt

Pagina's

Abonneren op RSS - Het leven van een schepen – Dieter Van Besien blogt