15 mei tot 11 juni

Beste vrienden, ik heb gemerkt dat elke week verslag uitbrengen van alle vergaderingen enerzijds teveel tijd opslorpt, en dat het anderzijds onvoldoende toegevoegde waarde geeft. Veel van die vergaderingen zijn wel boeiend, maar het heeft weinig zin om elke keer verslag uit te brengen. Daarom ga ik proberen ongeveer 1 keer per maand een update te geven van de meest in het oog springende of meest boeiende besprekingen.

Dinsdag 16 mei

Politiereglement

Vandaag hebben we onze tweede vergadering voor de hervorming van het politiereglement met de gemeenten uit onze politiezone (Haacht – Keerbergen – Boortmeerbeek). De eerste hoofdstukken worden besproken en goedgekeurd, en het ziet er goed uit. Het is een fijne vergadering: iedereen is goed voorbereid, en de discussies zijn zinvol. Ik wil jullie al 1 bepaling van het nieuwe reglement meegeven, omdat ik het persoonlijk heel fijn en terecht vindt. Het staat in het hoofdstuk over geluidsoverlast: “Het geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht, wanneer het geluid afkomstig is van spelende kinderen en/of jongeren.”  Daar zijn we het allemaal mee eens, toch? Dit zal ik zeker ten allen tijde verdedigen!

Vrijdag 19 mei

Dierenopvangcentrum

Vandaag overleg met de uitbaters van het Dierenopvangcentrum (DOC) in Tildonk. Onze gemeente werkt officieel samen met het DOC in Tildonk voor de opvang van loslopende dieren, en overleg is af en toe wel nodig. Onze samenwerking is nog redelijk recent, en we moeten de werkwijze af en toe nog wat bijsturen om op een goeie manier samen te werken. Ik heb in elk geval veel respect voor het DOC en zeker ook voor de vrijwilligers die daar komen werken. Dit is een belangrijke organisatie in onze gemeente.

Zaterdag 20 mei

Afscheid

Vandaag is het een trieste dag. We nemen afscheid van Wietse, amper 24 jaar oud. De kerk is uiteraard te klein. Moedige getuigenissen van de ouders, zussen, broer, en naaste familieleden en vrienden. Ik ken Wietse via de chiro. Ik ben 10 jaar lang volwassen begeleider geweest van Chiro Frolevita Haacht. Daar heb ik hem en zijn broer en zussen en zijn vrienden zien openbloeien. Hij was altijd vrolijk. Altijd zot. Soms is alles zo oneerlijk. ’s Avonds gebeurt er iets wonderlijk. Zijn familie en vrienden organiseren een samenkomst op het terrein van de chiro voor de familie, en iedereen die zich verbonden voelt met Wietse. Ik ga daar naartoe, en beleef een wonderlijke avond. Hier heerst een positieve sfeer. Het is duidelijk dat iedereen kracht wil en zal halen uit deze gebeurtenis. Er zullen nog veel moeilijke momenten komen, maar ik wens alle naasten heel veel moed en sterkte toe!

Woensdag 24 mei

Huwelijksverjaardag

Vandaag 20 jaar gelukkig getrouwd. Proficiat aan mezelf en mijn vrouwtje! Later deze week gaan we met z’n tweetjes een verlengd weekend doorbrengen in Maastricht om deze verjaardag te vieren. De kinderen moeten hun plan maar trekken, ze zijn groot genoeg :-).

Vuilnisbakkenplan

In het kader van ons actieplan tegen sluikstorten en zwerfvuil nemen we vandaag het vuilnisbakkenplan onder de loep. Het zal u misschien verwonderen, maar er kunnen lange discussies ontstaan over het nut van vuilnisbakken, en over waar er beter meer of minder geplaatst worden. Soms trekken vuilnisbakken sluikstort aan. Dan kan je ze beter verwijderen. Op andere plaatsen zijn er misschien meer nodig voor het zwerfvuil. We gaan tijdens de komende maanden een aantal keren heel duidelijk noteren welk afval we in welke vuilbak tegenkomen. Later zullen we aan de hand daarvan ons vuilnisbakkenplan aanpassen. Daarover zullen jullie later ongetwijfeld nog meer te horen krijgen!

Maandag 29 mei

Gemeenteraad

Enkele interessante onderwerpen tijdens de gemeenteraad vandaag. Ik licht er 2 uit: de gemeente bevestigt de aankoop van een stuk grond op de hoek van de XI-linielaan en Schorisgat in Wespelaar. Op dat stuk grond zullen we een herdenkingsbos aanleggen voor de slachtoffers uit de eerste wereldoorlog. We willen het herdenkingsbos openen in 2018, exact 100 jaar na het einde van de oorlog. Voor de aanleg van het bos en de keuze van de bomen werken we samen met Natuurpunt en Regionaal Landschap Dijleland, allebei specialisten in de materie! Verder beslist de gemeenteraad ook over de agenda van de algemene vergadering van Iverlek. Ikzelf zal de gemeente daar vertegenwoordigen op vrijdag 16 juni. Iverlek is de intercommunale die zorgt voor de distributie van elektriciteit en gas in onze gemeente (via hun werkbedrijf Eandis). Eandis wil nu zich nu ook kandidaat stellen om mogelijke toekomstige projecten met warmte (bv. warmtenetten) in handen te nemen voor de gemeente. Wij beslissen dat we op dit ogenblik geen concrete projecten hebben, en dat wij ons dan ook niet op voorhand gaan binden aan één mogelijke partner voor zo’n projecten. De juiste keuze, zo vindt ook de oppositie.

Dinsdag 30 mei

Toegankelijke Gemeente

De provincie Vlaams-Brabant start een campagne rond Toegankelijke Gemeente. Vanuit de Seniorenraad hebben wij reeds een werkgroep die zich bezighoudt met toegankelijkheid. Daarom beslissen we om hier ook op in te schrijven, en onderteken ik het engagement dat onze gemeente in het komende jaar werk zal maken van 10 initiatieven rond toegankelijkheid, zoals bepaald in het charter van de provincie. Indien je hierover meer wil te weten komen mag je mij altijd contacteren.

Donderdag 1 juni

Dansnamiddag senioren

Vandaag de laatste dansnamiddag voor de zomer. Het is heerlijk weer, de deuren staan open. Nieuwe artiesten vandaag: Music Time. Vader en zoon zingen de hele namiddag aan elkaar. Ze krijgen veel lof. De zaal zit weer vol, iedereen is uitgelaten. Dit is toch weer een voltreffer!

Kindergemeenteraad

Van de senioren naar de kinderen: vanavond is de laatste vergadering van de kindergemeenteraad. Die wordt traditioneel afgesloten met een spaghetti-etentje! Maar niet voordat we eerst gedebatteerd hebben. Deze keer gaat het over dierenwelzijn. Na de discussie spreken we af dat we op woensdagnamiddag 21 juni samen een bezoekje gaan brengen aan het Dierenopvangcentrum in Tildonk. Ik zal ervoor zorgen dat men daar klaarstaat om ons te ontvangen!

Vrijdag 2 juni

Hondenlosloopweide

Gisteren heb ik het dossier over een hondenlosloopweide ter bespreking van het schepencollege gebracht, en we hebben definitief beslist om hiermee door te gaan. De locatie is ook bekend: naast het kerkhof in Wespelaar, aan de XI-linielaan, ligt er nog een perceel dat weinig bruikbaar is. We willen daar een degelijke omheining plaatsen, een inkom (met sas om te verhinderen dat er honden naar buiten lopen) aan de voorkant (daar zijn parkeerplaatsen) en aan de achterkant (daar vertrekt een mooie wandeling door het Schorisgat), en ook enkele zitbanken en een hondenpoepvuilbakje. Radio 2 was onmiddellijk geïnteresseerd in het nieuws, en ik geef hen een interview ter plaatse. Het is mijn bedoeling om dit voor het einde van het jaar te realiseren.

Donderdag 8 juni

Hoortest

Speciaal voor onze senioren organiseren we een lezing over hoorproblemen bij het ouder worden. Daaraan gekoppeld geven we de kans aan de deelnemers om zich kort te laten screenen. Als resultaat daarvan krijgen ze dan een advies om al dan niet contact op te nemen met een arts voor verder onderzoek. Dit initiatief heeft veel succes. Veel mensen komen hier naartoe om meer te weten te komen over dit hinderlijke probleem en wat eraan te doen.

Zondag 11 juni

Opendeurdag Dierenopvangcentrum Tildonk

Vandaag organiseert het Dierenopvangcentrum Tildonk voor de tweede keer een opendeurdag. Net zoals vorig jaar is het een overdonderend succes. Ik ga ernaar toe om er nog eens rond te lopen, om een gesprekje te voeren met de uitbaters, en om hen te steunen. Warm weer, aangename sfeer. Dit is een mooie dag!