Van 12 juni tot 31 juli

Het is weer een tijdje geleden. Ondertussen is het ook volop vakantietijd. Toch even een update van de meest interessante besprekingen van de voorbije weken.

Donderdag 15 juni

Overlegcomité Brussels Airport

Ik ben aanwezig op de vergadering van het overlecomité Brussels Airport Company. De oprichting van het forum waar burgers, bedrijven, overheden zullen vertegenwoordigd worden om mee te discussiëren over de uitbreidingsplannen heeft vertraging opgelopen (Forum2040). Het was de bedoeling om hiermee te starten in januari. Het zal uiteindelijk eind juni zijn wanneer de eerste vergadering plaatsvindt. De gemeente Haacht zal de evolutie van de uitbreidingsplannen van nabij opvolgen.

Huldiging gemachtigd opzichters

Door mijn aanwezigheid op de vergadering over de luchthaven moet ik de huldiging van de nieuwe gemachtigde opzichters missen. Jammer. Deze mensen hebben een opleiding gevolgd, en mogen nu dus het verkeer stilleggen om voetgangers en fietsers te helpen oversteken. Deze vrijwilligers vervullen een heel belangrijke rol voor de verkeersveiligheid in de omgeving van onze scholen!

Vrijdag 16 juni

Algemene Vergadering Iverlek

Ik vertegenwoordig onze gemeente op de algemene vergadering van Iverlek. Dat is de intercommunale waarbij Haacht is aangesloten die zorgt voor de distributie van elektriciteit en aardgas. Samen met nog 6 andere soortgelijke intercommunales werd Eandis opgericht om de werken uit te voeren in opdracht van deze intercommunales. Vandaag worden er twee belangrijke beslissingen genomen: Eandis wil vanuit de deelnemende gemeenten het recht krijgen om voor een gemeente niet alleen de distributie van elektriciteit en aardgas te verzorgen, maar ook het recht om voor die gemeente de “warmteprojecten” te beheren. Via warmtenetten wordt restwarmte die bijvoorbeeld voortkomt uit verbranding van afval of van industriële activiteiten opgevangen en gebruikt als energiebron. Er is een statutenwijziging nodig om Eandis het recht te geven om dit voor een gemeente te beheren. De tweede belangrijke beslissing is voor elke gemeente individueel: stel dat de statutenwijziging wordt goedgekeurd, wil onze gemeente dan ook het recht voor het beheer van deze projecten in handen van Eandis geven? Haacht heeft voor de eerste beslissing positief gestemd (wij keuren dus de statutenwijziging goed, waardoor Eandis het recht heeft om zich aan te bieden aan gemeenten). Voor de tweede beslissing stemt Haacht negatief. Aangezien er momenteel geen projecten rond warmte op stapel staan in onze gemeente, zien wij niet in waarom wij op voorhand het monopolie daarvoor reeds in handen van Eandis zouden geven. Wanneer een dergelijk project opportuun wordt voor onze gemeente zullen we op dat ogenblik wel bestuderen wie de meest geschikte partner is voor dat project.

Woensdag 21 juni

Ondertekening charter Diervriendelijke gemeente

In het provinciehuis in Leuven onderteken ik het charter voor diervriendelijke gemeente. Daarmee engageert onze gemeente zich tot het nemen van een aantal maatregelen ten bate van dierenwelzijn. Een aantal van die engagement werden reeds opgestart, een aantal kunnen nog verbeteren of moeten nog starten. In oktober 2017 volgt er  nog een officieel startmoment in onze gemeente. Daar zal het plan voorgelegd worden.

Bezoek dierenopvangcentrum met kindergemeenteraad

Tijdens de laatste vergadering van de kindergemeenteraad (onderwerp: dierenwelzijn) hebben de kinderen aangegeven dat ze graag eens het dierenopvangcentrum in Tildonk wilden bezoeken. De meesten waren daar nog niet geweest. De gemeente Haacht werkt sinds 2016 samen met dit dierenopvangcentrum voor de opvang van loslopende dieren. De eigenaar van het centrum, Giovanni Persoons, is zo vriendelijk om ons te ontvangen en ons een persoonlijke rondleiding te geven.

Raad van Bestuur – Ecowerf

Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van Ecowerf worden er 3 belangrijke initiatieven gelanceerd, zo vlak voor de zomer. Voor elk van deze initiatieven zal de gemeente zich moeten beraden of ze hier wil instappen. Het gaat om de volgende initiatieven: huis-aan-huis ophalen van de roze zak in elke gemeente vanaf januari 2018, installatie van 20 ondergrondse glasbolsites, en een proefproject met camerabewaking van glasbolsites tegen sluikstort. Aan elk van deze initiatieven hangen natuurlijk de nodige voorwaarden. Ik zal deze dossiers voorstellen op het schepencollege van 20 juli waar we een beslissing zullen nemen. Ik zal ervoor zorgen dat we voordien een extra Milieu Adviesraad samenroepen om het advies te kunnen meenemen naar het schepencollege.

Donderdag 22 juni

Schepencollege

Vandaag krijgen we meer informatie over de hervorming van het systeem van PWA. Dit is een systeem om langdurig werklozen via PWA-cheques voor een stuk te activeren. Dit systeem wordt georganiseerd door de RVA, en heeft een lokaal kantoor in Haacht. Ten gevolge van de laatste staatshervorming is de bevoegdheid van activeren van werklozen van de federale overheid (RVA) overgegaan naar Vlaanderen. En dus is de vraag: wat wil Vlaanderen hiermee doen? Het wordt duidelijk dat het systeem grondig zal veranderen, en dat de gemeente een partner zal moeten zoeken om hierover samen te werken. Dit kan de VDAB zijn, maar dit kan ook een andere partner zijn. Meer informatie in de komende weken en maanden.

Zaterdag 24 juni

Jubilarissens

Vandaag zijn er niet minder dan 10 jubilaris-koppels te vieren. Een hele hoop – dat duurt een tijdje. Opvallend: van de 10 koppels zijn er slechts 3 die een 50-jarig huwelijk vieren. Er zijn 6 koppels die reeds een 60-jarig huwelijk vieren, en zelfs eentje die 65 jaar getrouwd zijn. Proficiat allemaal!

Zondag 25 juni

Jaarmarkt – klimaatstraat

De klimaatraad organiseerde vandaag, in samenwerking met KVLV, een klimaatstraat met boerenmarkt als onderdeel van de jaarmarkt in Haacht. Enerzijds zijn er producenten van voeding die rechtstreeks hun producten verkopen op de markt (korte-keten), en anderzijds zijn er producenten en verkopers van duurzame materialen. De hele Keerbergsesteenweg werd ingepalmd door mensen die een duurzame boodschap kwamen vertellen. Prachtig!

Tegelijk stond ook mijn eigen partij, Groen, met een standje op de jaarmarkt. Wij kochten groenten van de groentenboer op de klimaatstraat, en we kookten daar een lekker soepje van. Die deelden we nadien uit aan de voorbijgangers. Dit alles gaf ons de gelegenheid om mensen aan te spreken en in dialoog te gaan. Altijd een zeer interessante oefening voor een politieke partij!

Maandag 26 juni

Opening bijenhotels lagere scholen

In 2016 tekende ik in naam van de gemeente het charter van bij-vriendelijke gemeente. Sindsdien hebben we regelmatig aandacht voor deze beestjes. Zo hebben we tijdens het schooljaar 2016-2017 samengewerkt met een aantal lagere scholen in de gemeente rond de bijtjes. Zo leverde de gemeente bijvoorbeeld de nodige materialen waarmee de scholen zelf, samen met de leerlingen, een bijenhotel in elkaar konden knutselen. Vandaag ben ik aanwezig op de plechtige opening, samen met de ouders, van het bijenhotel in De Muze (Sint-Adriaan) en in de lagere school in Wakkerzeel. In Wakkerzeel hebben de leerlingen er ook nog een totaalspektakel bij gemaakt. Prachtig!

Gemeenteraad

’s Avonds is er nog gemeenteraad. Vandaag wordt onderandere de overeenkomst goedgekeurd waarbij we voetbalclub Sparta Haacht het recht geven om de nieuwe voetbalvelden in de Elleveldweg gedurende 30 jaar te gebruiken. Zij krijgen ook het recht om een kantine en kleedkamers te bouwen op de site. In ruil hiervoor geven ze het recht dat ze momenteel nog hebben voor het gebruik van hun huidige veld aan Haacht Station terug aan de gemeente, zodat we daar versneld nieuwe projecten kunnen realiseren. Voor alle duidelijkheid: de voetbalvelden aan de Elleveldweg liggen er nog niet. We hopen ze tegen de zomer van 2018 klaar te hebben. Zolang blijft Sparta op zijn vertrouwde terrein spelen.

Dinsdag 27 juni

Politiereglement

Derde bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de gemeenten Haacht, Keerbergen en Boortmeerbeek om te werken aan een nieuw, modern en eenduidig politiereglement dat geldig zal zijn in de drie gemeenten van onze politiezone. Het werk schiet goed op omdat iedereen goed voorbereid is. Het is leuk vergaderen op die manier. We zullen wel nog een paar bijeenkomsten nodig hebben om dit te kunnen finaliseren.

Bermbeheerplan

Overleg met de dienst milieu en de dienst groenonderhoud over de opmaak van een degelijk bermbeheerplan. De huidige richtlijnen en afspraken zijn niet duidelijk voor iedereen, en dat leidt soms tot verwarring en tot fouten. Het feit dat sommige bermen door onze mensen worden onderhouden en andere bermen door derden worden beheerd maakt het er natuurlijk niet gemakkelijker op. Deze fouten moeten we in de toekomst vermijden, dus door de opmaak van een degelijk en duidelijk plan moet dat tot het verleden behoren. Vandaag was de startvergadering hierover.

Woensdag 28 juni

Diploma

Mijn jongste zoon Mathijs studeert af aan de basisschool De Puzzel. Vanavond is de plechtigheid voor de leerlingen en de ouders. We zijn heel fier op hem. Het is ook voor ons een nieuwe stap: geen kinderen meer in de lagere school! In september zal hij met goeie moed starten in Sint Angela in Tildonk.

Vrijdag 30 juni

Afscheid

Vandaag nemen we afscheid van Jef Derboven. Jef werd 97 jaar. Ik ken hem al sinds ik kind was: hij reed met de tractor en kar voor de Chiro wanneer wij papierslagen deden. De laatste jaren kwam ik hem tegen als vertegenwoordiger voor de oudstrijders tijdens plechtigheden rond de slag van Wespelaar en Wapenstilstand op 11 november. Jef was altijd vrolijk en altijd goed gezind. Hij moge rusten in vrede!

Dinsdag 4 juli

Overleg Interleuven

Tijdens dit overleg overlopen we de activiteiten die we samen met Interleuven gedaan hebben de voorbije maanden, en wat er reeds gepland is voor de komende maanden. Wij maken onderandere gebruik van de diensten van Interleuven voor toezicht op en handhaving van milieudelicten. Ook projecten zoals de thermografische foto doen we samen. Daarover binnenkort meer informatie.

Woensdag 12 juli

Buitenfitness

Vandaag worden de buitenfitness toestellen geplaatst in het park van Den Breughel. Deze toestellen kunnen zowel door jongeren, volwassenen als ouderen gebruikt worden. De nodige instructies worden voorzien, en we zullen ook af en toe een sessie onder begeleiding organiseren. Op dezelfde locatie wordt het bestaande speeltuig ook uitgebreid. Dan hebben we op die plaats voor elk wat wils: een uitgebreid speeltuig voor de kleinsten, fitnesstoestellen voor de ouders of grootouders, en een petanquebaan voor de liefhebbers!

Dinsdag 18 juli

Overleg thermografische foto

Interleuven begeleidt de gemeente in ons project om een thermografische foto te maken van de gemeente. Op die foto kan je zien hoeveel energie er ontsnapt langs de daken van de huizen. Vandaag is slechte isolatie van daken in Vlaanderen nog altijd de belangrijkste oorzaak van CO2 uitstoot door particulieren. Wij maken van het isoleren van daken een top-prioriteit. Daarom hebben we deze foto laten nemen, en hebben we de gemeentelijke subsidies voor dakisolatie verdubbeld. Op woensdagavond 27 september wordt de foto voorgesteld aan de inwoners van onze gemeente. Iedereen kan daar zijn eigen huis komen bekijken, en een gesprek hebben met een specialist om zijn eigen situatie te bespreken. Op dezelfde avond wordt een samenaankoopproject voor dakisolatie, georganiseerd door provincie Vlaams-Brabant, voorgesteld, en zullen de betrokken aannemers aanwezig zijn.

Extra Milieu Adviesraad

Zoals aangekondig is er een extra vergadering van de milieu adviesraad om het bestuur advies te geven over de 3 initiatieven van Ecowerf (zie 21 juni). Na een grondige en interessante discussie beslist de MAR om een positief advies te geven over de inzameling van de roze zakken en het project rond ondergrondse glasbolsites, en een negatief advies over de vraag voor camerabewaking bij glasbolsites. De MAR denkt dat camerabewaking een interessant instrument kan zijn tegen sluikstorten, maar zij denkt niet dat de glasbolsites de grootste sluikstortplaatsen zijn in onze gemeente. Bovendien is het voorstel van Ecowerf heel duur voor wat we er uiteindelijk zouden kunnen uithalen.

Woensdag 19 juli

Overleg Velo VZW

Ik ga op bezoek bij Velo VZW, een sociaal tewerkstellingsproject in Leuven. Deze organisatie organiseert onderandere het uitleenmechanisme voor kinderfietsen in Leuven. Onze gemeente is geïnteresseerd om hierin mee te stappen. Herent heeft ondertussen beslist om mee te doen, Haacht kan de volgende zijn. Tijdens mijn rondleiding en mijn gesprek met de directeur ontdek ik nog andere interessante mogelijkheden. Zo heeft de VZW een systeem ontwikkeld om een fietsherstelpaal en een fietspomp op een beschermde en beveiligde manier in het straatbeeld te zetten. Dit wordt met succes gebruikt in Leuven. Zij hebben ook ideeën om samen met de provincie, de NMBS, Brouwerij Haacht en de gemeente iets te doen op de site van het station in Haacht. Hiervoor worden binnenkort gesprekken opgestart. Wordt vervolgd!

Donderdag 20 juli

Schepencollege

Het college beslist om de adviezen van de MAR te volgen voor de initiatieven van Ecowerf. De gemeente geeft dus een positief antwoord aan Ecowerf voor de huis-aan-huis ophaling van de roze zak en geeft ook een voorstel van 2 sites voor ondergrondse glasbolsites. De gemeente geeft een negatief antwoord op de vraag of we geïnteresseerd zijn in een proefproject voor camerabewaking van glasbolsites. Het college vraagt mij wel om verder uit te kijken en informatie te verzamelen over mogelijke camerabewaking van sluikstortgevoelige plaatsen.

Dinsdag 25 juli

Ecosportief

Vanavond komen we voor de eerste keer samen met een nieuw samengestelde werkgroep om na te denken over mobiliteit rond de sporthal. Het uitgangspunt: hoe kunnen we gebruikers van de sporthal overtuigen om met de fiets te komen, in plaats van met de auto. Zowel de oudere gebruikers als de kinderen die gebracht worden door de ouders. Dat laatste is eigenlijk hetzelfde probleem als de lagere scholen. Er worden een aantal ideeën verzameld die we zullen aftoetsen en in een volgende vergadering proberen te concretiseren. We gaan eind augustus ook samen zitten met een werkgroep die dezelfde problematiek bespreekt rond de scholen. We kunnen elkaar misschien wel versterken!

Jan Primus feesten / zomerbar / Swing

Ik geniet nog mee van de Jan Primusfeesten en de Zomerbar van Les Cousins. Daarna vertrek ik voor 2 weken naar Portugal. Ik kom terug thuis op zondagavond 20 augustus, net te laat voor Swing. Ik ben blij dat onze gemeente kan genieten van al deze evenementen die georganiseerd worden door vrijwilligers die gebeten zijn door een fantastische microob. We hebben dan ook onlangs een 3-jarige convenant afgesloten die de samenwerking tussen de gemeente en deze organisaties voor de komende jaren verzekert. Niet alleen met Jan Primus, Les Cousins en Swing, maar ook met Ho8 (schlagerfestival, oudejaarsparty) en met Kunstkring Perspectief (internationale kunstbiënales voor papier, glas, keramiek en textielkunst) werd deze convenant afgesloten.

Happy Holidays!