Week van 24 april

Maandag 24 april

Overleg KVC

Omwille van de vertragingen bij de werken aan de voetbalvelden aan Den Dijk hebben we een gebrek aan capaciteit voor het seizoen 2017-2018. Eén van de oplossingen die we daarvoor konden bedenken was het vrijmaken van een stukje grond achter het huidige B-veld van KVC op Hoogveld zodat daar een oefenterreintje kan aangelegd worden door de club. Gelukkig wil de huidige pachter van dit stukje grond van het OCMW hieraan meewerken. Deze namiddag bespreken we de modaliteiten, en wat er kan of niet kan op dat terreintje. KVC kan nu zo snel mogelijk beginnen om hieraan te werken, zodat het bespeelbaar is vanaf volgend voetbalseizoen.

Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad komt er een voorstel van CD&V om een nieuw subsidiereglement te maken om de fusie tussen de volleybalclubs Olympia en De Mitters te belonen. We bespreken uitgebreid het voorstel en leggen alle voor- en nadelen naast elkaar. De fusie tussen de twee volleybalclubs is een hele goeie zaak. Uiteindelijk beslissen we om het voorstel niet goed te keuren omdat we denken dat er betere alternatieven zijn.  Het voorstel verwijst naar een bestaand regelement voor infrastructuurstubsidies met een hoofdstuk over fusies. Dat hoofdstuk heeft twee doelstellingen:

1.   Het aanmoedigen van clubs uit dezelfde sportdiscipline om te fusioneren om op die manier versnippering tegen te gaan, sportieve en organisatorische talenten samen te brengen, en eventueel betere sportieve resultaten te ambiëren.

2.   De globale kwaliteit van de sportinfrastructuur in onze gemeente te verhogen.

 Het grote verschil tussen binnensporten en buitensporten is echter dat buitensporten (voetbal, tennis) zelf moeten investeren in hun infrastructuur. Daarom is dit reglement gericht aan buitensporten, en dus niet aan de volleybalclubs. Vaak is het zo dat de gemeente een terrein voorziet en daarop een recht van gebruik en recht van opstal verleent aan de club. Die moet dan zelf zorgen voor kleedkamers, kantine, parking, enz.  Vandaar dat de buitensport-clubs op basis van een fusie extra subsidie krijgen om te investeren in die infrastructuur. Voor de binnensporten is het de gemeente die de infrastructuur voorziet. Die clubs sporten in de gemeentelijke sporthal en de gemeenteschool, en via de gemeente kunnen ze ook terecht in de sportzaal van Don Bosco en St. Angela. De clubs moeten enkel de infrastructuur huren voor de momenten waarop ze die nodig hebben. Als ze eens een jaar wat minder leden hebben, dan kunnen ze gewoon de huur van een aantal terreinen opzeggen en hebben ze dus ook geen kosten. Als je eigen infrastructuur hebt moet je de lening altijd blijven afbetalen, ook als er eens een jaar wat minder leden zijn.

Vandaag is de gemeente bezig met extra investeringen in infrastructuur voor binnensporters door de bouw van de multifunctionele box. Die zal gedeeld worden door sportclubs, cultuurverenigingen en jeugdverenigingen.  Door de archeologische studies en de bijbehorende vertragingen zal het budget voor die multifunctionele box moeten opgetrokken worden. Daarom vinden wij het beter om onze middelen daar te concentreren, omdat ook de eengemaakte volleybalclub daar gebruik van zal maken. Dat zal meer opbrengen aan de volleybalclub dan een aparte versnipperde subsidie.

 De binnensporters worden trouwens ondersteund via een subsidiereglement voor werkingssubsidies, dat rekening houdt met veel parameters. De betrokken volleybalclubs hebben op voorhand contact opgenomen met de gemeente om te valideren dat een eengemaakte vereniging niet minder subsidies zou krijgen dan de som van de beide clubs apart. De simulatie werd gemaakt, en daaruit blijkt dat de fusieclub jaarlijks ongeveer 220€ meer zou krijgen dan de som van de subsidies van elke club apart. Dat was voor hen voldoende om de fusie te laten doorgaan.

Ik ben ervan overtuigd dat een coherent beleid beter is dan ad-hoc subsidies te creëren in functie van een specifieke situatie, en ik hoop dan ook dat CD&V de budgetverhoging van de multifunctionele box mee zal ondersteunen om op die manier de infrastructuur voor vele Haachtse verenigingen en clubs te verbeteren.

Woensdag 26 april

Bespreking offertes multifunctionele box

Er zijn een aantal offertes binnengekomen op het lastenboek om de multifunctionele box te bouwen. Deze offertes werden in detail geanalyseerd, zowel door onze eigen diensten als door de firma Sweco die ons begeleidt in dit dossier. We overlopen zeer grondig het resultaat van die analyses, hier en daar is er discussie en wordt de beoordeling nog aangepast. Een aantal zaken moet ook nog verder worden uitgeklaard om tot een definitieve beoordeling en te komen en het dossier te kunnen gunnen. Wat de timing van de werken betreft: net zoals op het terrein waar de voetbalvelden komen moet er op de locatie van de multifunctionele box eerst een archeologisch vooronderzoek gebeuren. Dat zal normaal gezien in de eerste helft van mei plaatsvinden. Afhankelijk van het resultaat daarvan zal er al dan niet een verdere archeologische opgraving moeten gebeuren. Dat heeft natuurlijk invloed op de timing en de kosten van het project. We houden jullie op de hoogte!

Samenkomst groene schepenen Vlaams-Brabant

De groene schepenen in Vlaams-Brabant proberen af en toe eens samen te komen om wat ervaring uit te wisselen en voor een goeie babbel. Daar halen we ook de banden aan met de groene deputé op de provincie (Tie Roefs) en haar kabinet. Vanavond komen we samen in restaurant Kalypta in de Parijsstraat in Leuven. Dat restaurant is van de broer van onze Nepalese vriend Khadka, die in 2014 mee op de groene lijst voor het federaal parlement stond. Het restaurant met wereldkeuken is trouwens een aanrader!

Donderdag 27 april

Sporteldag

Vandaag is het sporteldag. Sporten voor onze senioren. Samenkomst in de sporthal om van daar te vertrekken naar de verschillende activiteiten. Het was de bedoeling dat ik even langs zou gaan, maar het is me niet gelukt wegens te drukke agenda. Heel jammer. Volgend jaar zal ik er zeker zijn!

Schepencollege

Vandaag beslissen we onderandere om onze gemeente in te schrijven in de provinciale campagne “jouw gemeente, toegankelijke gemeente”. Ikzelf zal naar het startmoment gaan op 30 mei en het engagement ondertekenen in naam van onze gemeente. We hebben reeds een werkgroep in de schoot van de ouderen adviesraad die zich bezighoudt met toegankelijkheid (zie vorige week vrijdag 21 april: inleefwandeling). De samenwerking met de provincie kan dit engagement alleen maar versterken.

Vrijdag 28 april

Vanavond vertrekken we op weekend met mijn broers en hun gezinnen. We proberen elk jaar een weekend samen door te brengen. Altijd heel leuk en ontspannend. Ik neem wel wat huiswerk mee, want ik heb een deadline gemist om mijn input te sturen in verband met het herwerken van het politiereglement in onze politiezone. Dat zal ik afwerken tijdens het lange weekend. Voor de rest: ontspannen! Tot volgende week!