Week van 8 mei

Dinsdag 9 mei

Milieu Adviesraad

Vanavond is het Milieu Adviesraad. Het is geleden van maart, omdat er in april een open vergadering is geweest waar alle inwoners uitgenodigd werden. De MAR organiseerde toen samen met de Klimaatraad de succesvolle voorstelling “Stop met klagen” van de Low Impact Man. Vandaag wordt er verder gewerkt (en hopelijk tot een conclusie gekomen) aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Verder neemt de MAR het initiatief om een advies voor te bereiden voor het college van burgemeester en schepenen om hen te vragen bij minister Schauvliege aan te dringen voor het invoeren van statiegeld op petflessen en drankblikjes. Ik vind dat een goed initiatief. Ze gaan eerst nog wat meer informatie verzamelen om dan met een degelijk document naar voor te kunnen komen. Goed zo!

Woensdag 10 mei

Infodag laadpalen electrische wagens

Ik neem deel aan de infodag van Eandis en Infrax over de stand van zaken van het project rond laadpalen voor electrische wagens. Als alles goed verloopt komt er dit jaar een eerste paal (met 2 aansluitpunten) in Haacht aan de parking van de sporthal. In 2018 komt er dan een tweede paal, waarschijnlijk op parking Klapgat. De dag nadien zie ik op TV de officiële onthulling van de eerste Vlaamse laadpaal in Oostende. Voila, we zijn vertrokken.

Bezoek begraafplaats Bonheiden

Het is nog geen concreet project, maar zoals reeds eerder gezegd speel ik met de idee rond vergroening van onze begraafplaatsen. Vandaag is het heel arbeidsintensief om de grindpaadjes van de begraafplaatsen onkruidvrij te houden. Wij gebruiken uiteraard ook geen pesticiden meer. Grindpaden vervangen door onderhouds-arm groen kan hier helpen. Ik heb al een aantal voorbeelden bekeken, en het is niet eenvoudig om een goed project te vinden dat toch niet verwilderd of onverzorgd overkomt. Mensen zoeken een plaats van rust. Vandaag ben ik bezoek bij mijn college Jan Fonderie, schepen in Bonheiden, en samen bezoeken we de begraafplaats. Persoonlijk vind ik dit een heel mooi voorbeeld. Als je eens in de buurt bent moet je maar eens gaan kijken (Muizensteenweg in Bonheiden). Je mag altijd je bevindingen laten weten.

Klimaatraad

Vergadering van de klimaatraad. Evaluatie van de succesvolle activiteit met de Low Impact Man, en verder organiseren van nieuwe activiteiten: de klimaatstraat (in samenwerking met KVLV en zijn boerenmarkt) op de jaarmarkt in Haacht (25 juni). Maar daarvoor nog een infostandje op de Breughelfeesten. Wat een actieve groep!

Donderdag 11 mei

Gratis wifi op marktpleinen

Samen met mijn collega Nico (lokale economie) ontvang ik iemand die ons uitleg komt geven over het mogelijk aanbieden van gratis wifi op openbare plaatsen. Mogelijk een middel om mensen langer op terrasjes te houden, of om onze winkelzone nog aantrekkelijker te maken. We hebben hier nu een eerste impressie. We hebben nog een afspraak met een ander bedrijf dat iets gelijkaardig doet maar via een ander business model. Die afspraak is ergens eind juni gepland. Nadien evalueren we beide voorstellen, en zullen we beslissen of we hiermee verder gaan. Vind je dit een goed idee? Laat het weten!

Schepencollege

De resultaten van de bevraging rond huurfietsen voor kinderen is afgelopen. De resultaten zijn bemoedigend. Op basis hiervan draagt het college mij op verder contact op te nemen met de organisatie van Velokadee om een samenwerking voor te bereiden. Ik hou jullie op de hoogte van de voortgang!

Vrijdag 12 mei

Etentje

Het mag ook eens iets anders zijn: de leden van de Milieu Adviesraad hebben het initiatief genomen om samen iets te gaan eten in Bleekveld. Leuk om elkaar eens op een meer informele manier te leren kennen. Heel leuke avond!

Zaterdag 13 mei

Politieke Raad Groen

Vandaag vergadering van de Politieke Raad van Groen in Brussel. We bespreken de stand van zaken over onze voorstellen rond werkbaar werk en deeltijds werken. Ik kan hier niet ingaan op de details van de voorstellen, maar ik ben blij dat ik in een echt progressieve en sociale partij zit!

Zondag 14 mei

Jubilaris

Nest Van Meerbeeck en Simonne zijn 60 jaar getrouwd. Nest is echter niet zo goed te been, en kon zich niet verplaatsen naar het gemeentehuis voor de viering. Als Mozes niet naar de berg komt, gaat de berg wel naar Mozes! Zo komt het dat ik samen met burgemeester Steven Swiggers en schepen Tom Van der Auwera op zondagvoormiddag naar het Woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden rij, om Nest en Simonne daar in de bloemetjes te zetten. De familie is er bij, er wacht ons een hartelijke ontvangst. Persoonlijk ben ik ook blij om Nest en Simonne nog eens gezien te hebben. Nest is wat ouder geworden, maar zijn lach is nog altijd even aanstekelijk en klinkt nog altijd even deugnieterig als vroeger!

Eetdag Zwarte Ballon

Donderdag hebben we ook petanque-club de Zwarte Ballon uit Tildonk erkend als vrijetijds sportvereniging. Vandaag organiseren ze een steak-dag. Zeer lekker klaargemaakt, en de Hongaarse saus is een aanrader!

Tornooi Haachtse Tennisclub

Zondagavond word ik gevraagd om mee de prijzen uit te reiken aan de winnaars van het tennistornooi. Dat tornooi wordt reeds enkele jaren georganiseerd in Haacht, en kent meer en meer succes. Dit jaar meer dan 250 deelnemers. Gelukkig was het mooi weer de voorbije week. Op maandag hebben de matchen tot 3u ’s morgens geduurd. Wow. Ik word hartelijk ontvangen op de club, en heb een leuke babbel. Er ontstaan zelfs enkele leuke ideeën voor volgend jaar. Daarover wordt nog wel even nagedacht, en als dat zou doorgaan dan horen jullie er zeker nog van. Daar zorgen we wel voor!